КОНСУЛТАЦИИ И ПОДГОТОВКА НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА  ЕКСПОРТНИЯ КОНТРОЛ НА ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА (ПСО)


от Георги Политов с общ стаж 32 години, в т.ч. в дирекция "МКТС" - Министерство на икономиката, Министерство на отбраната и бившето Министерство на външната търговия

(последни изменения - 16.02.2022 г.)

За Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките (МСОИСД):

* заявление за издаване на лиценз за износ, внос и удостоверение за регистрация за трансфер на ПСО (в т.ч. основните прилагани документи и придружителни писма) - цена 180 лева.

За Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение (МКЕКНОМУ):

* заявление за издаване на индивидуални разрешения за износ, внос или трансфер на ПСО и разрешения ( в т.ч. разрешение и декларации на български език), 180 лева и за всяка следваща страница на разрешението след позиция 5 на т. 12 по 60 лева;

* заявление за издаване на индивидуални разрешения за превоз/транзит на ПСО и разрешения (в т.ч. разрешение и декларации на български език), 180 лева и за всяка следваща страница на разрешението след позиция 5 на т. 12 по 60 лева

* удостоверение за внос на ПСО (в т.ч. декларации на български език), цена 160 лева и за всяка следваща страница на удостоверението на позиция IV по 60 лева;

* заявление за издаване на международен сертификат за внос (IIC) на ПСО и сертификат (цена по договаряне);

* проверка, корекции или изготвяне на декларация - 20 лева на страница;

* изготвяне на годишен и полугодишен отчет - 80 до 160 лева;

   Срокове за подаване на отчетите: първо полугодие - 31 юли; година - 15 февруари; указания на дирекция "МКТС"- МИ.

   При липса на дейност по желание може да ползвате следните писма: полугодие или година.

   Изделия и технологии с двойна употреба - година.

* консултация - писменa, 120 лева (1 страница А4, шрифт Times New Roman 14, 30 реда, до 370 думи), и устнa по договореност;

* заявление за регистрация за износ и трансфер на изделия и технологии с двойна употреба (в т.ч. основните прилагани документи и придружително писмо) - цена 110 лева;

* заявление за регистрация за износ и трансфер на изделия и технологии с двойна употреба и брокерска дейност с изделия и технологии с двойна употреба (в т.ч. основните прилагани документи и придружително писмо) - цена 180 лева;

* заявление за класифициране на изделия и технологии по списъците с контролни изделия - цена 80 лева.

Всички документи се предоставят на файлове. Не попълвам и не съхранявам лични данни!

ПРОЦЕДУРА И ИНФОРМАЦИЯ     КАРТА GOOGLE


euarms@abv.bg
  
0879850950
2014 COARM

Обаждане с натискане на номера.

Работно време от 10 до 18 часа източноевропейско стандартно време (EET) без събота и неделя.

ТЪРГОВЕ/ИНФО: BG NSPA EDAUK UK ONLINE IN

Разрешителни за внос, износ и транзитен превоз - МВР

Copyright©2016-2022 Georgi Politov